„Работи усърдно и честно плащай данъците си. Хиляди трудещи се в държавната сфера разчитат на теб.“

неизвестен американец
 

Design dy: Parrot Design Studio

Регистрация на ДЗЗД:

С договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. (Чл. 357. от Закона за задълженията и договорите)

1. Цена за регистрация на ДЗЗД в РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
 
РазноскиЦена
2Нотариална такса за заверка на договор (1 бр.);12 лв.
2Такса вписване в Регистър БУЛСТАТ15 лв.
4Автоматичен печат30 лв.
5Банкови комисионни2 лв.
6Хонорар за услугата50 лв.
Общо109 лв.

* Изготвяне на автоматичен печат – по ваш избор на форма, размер и на лого.


2. Цена за регистрация в НАП и НОИ
 
РазноскиЦена
1Осигурителна книжка3 лв.
2Хонорар за услугата30 лв.
Общо33 лв.

* Регистрацията на ДЗЗД в НАП и НОИ се извършва само срещу нотариално заверено пълномощно.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
  • Копия от личните карти на договарящите се;
  • Трябва да сте избрали име на фирмата;
  • Трябва да знаете седалището и адреса на управление на ДЗЗД-то;
  • Трябва да знаете предмета на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава юридическото лице и с наша помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета;
  • В случай че управителите са няколко трябва да знаете как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно;
  • Разпределение на дяловете на съдружниците - кой какъв дял от капитала ще притежава;
  • Какъв ще бъде размерът на капитала, който ще внасяте. За постигане на общата цел съдружниците могат да уговарят и вноски в пари или в други имоти. (Чл. 358. от Закона за задълженията и договорите)
  • Необходимо е личното присъствие на всички договарящи се, които трябва да заверят пред нотариус договора.
ВРЪЗКИ
БЪРЗИ ВРЪЗКИ

карта на сайта  |   общи условия  |   ©2009-2014, КЕЙ ПИ АР ДЖИ ООД  |  Всички права запазени.